Пятница, 10 Июля
+30...+27
Температура воды
в море онлайн
Курсы валют
в банках Актау

  • $1 = 410.7 KZT
  • €1 = 465.28 KZT
  • 1 RUB = 5.8 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ТОО "ТенизСервис"


 

«ТеңізСервис» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі төмендегідей жылжитын мүлікті сату бойынша сауда-саттықтың голландық тәсілімен аукцион өтетіні туралы хабарлайды:   

1-лот. Жүк көтергіші автокөлігі, тіркеу нөмірі R 282ACD, 2007 жылы шығарылған, - бастапқы бағасы 1 988 000 теңге ҚҚС-сыз.

2-лот. Жүк көтергіші автокөлігі, тіркеу нөмірі R 008ACD, 2007 жылы шығарылған, - бастапқы бағасы 715 000 теңге ҚҚС-сыз.

Сауда-саттық өткізілетін уақыт: «08» сәуір 2020 жыл, 10 сағат 00 минут.

Сауда-саттық өткізілетін жер: Маңғыстау облысы, Түпқараған ауданы, Баутин к., «Теңіз және мұнай операцияларын қолдау базасы» нысаны.  

Сауда-саттыққа қатысуға арналған кепілдік жарнасы: 

№1 лот бойынша – 99 400 (тоқсан тоғыз мың төрт жүз) теңге.

№2 лот бойынша – 35 750 (отыз бес мың жеті жүз елу) теңге.

Бастапқы бағасы: 

№1 лот бойынша - 1 988 000 (бір миллион тоғыз жүз мың сексен сегіз мың) теңге (төмендету қадамы 50 000).

№2 лот бойынша - 715 000 (жеті жуз он бес мың) теңге (төмендету қадамы 50 000).

Аукционның өткізілу тәртібімен танысу үшін және сауда-саттық қатысушысы ретінде тіркелу үшін мүдделі тұлғалар келесі мекенжай бойынша жүгіне алады: Қазақстан Республикасы,130000, Маңғыстау облысы, Ақтау қ., 14 ықшамаудан, 36 «А» ғимараты

 

Байланыс тел:  +7 (7292) 200725


 

Товарищество с ограниченной ответственностью «ТенизСервис» сообщает о проведении аукциона голландским методом торгов по продаже объекта следующих движимых имуществ: 

Лот 1. Вилочный погрузчик, номер гос. регистрации R 282ACD, 2007 года выпуска, - стартовая цена 1 988 000 тенге без НДС.

Лот 2. Вилочный погрузчик, номер гос. регистрации R 008ACD, 2007 года выпуска, - стартовая цена 715 000 тенге без НДС.

Время проведения торгов: «08» апреля 2020 года в 10 часов 00 минут.

Место проведения торгов: Мангистауская область, Тупкараганский район, п. Баутино, объект «База поддержки морских и нефтяных операций».  

Гарантийный взнос для участия в торгах: 

по лоту № 1 – 99 400 (девяносто девять тысяч четыреста) тенге.

по лоту № 2– 35 750 (тридцать пять тысяч семьсот пятьдесят) тенге.

Стартовая цена: 

по лоту №1 – 1 988 000 (один миллион девятьсот восемьдесят восемь тысяч) тенге (шаг понижения 50 000).

по лоту №2 – 715 000 (семьсот пятнадцать тысяч) тенге (шаг понижения 50 000).

Для ознакомления с порядком проведения аукциона и для регистрации в качестве участника торгов заинтересованные лица могут обратиться по адресу: Республика Казахстан,130000, Мангистауская область, г.Актау, 14 микрорайон, здание 36А.

 

Контактный тел.: +7 (7292) 200-725