Пятница, 02 Декабря
0...0
Температура воды
в море онлайн
Курсы валют
в банках Актау

 • $1 = 468.45 KZT
 • €1 = 489.06 KZT
 • 1 RUB = 7.66 KZT
 • Телефон редакции:
 • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
 • Дежурный журналист:
 • +7 (707) 9 505 085
 • Реклама: +7 707 9 601304
 

Электр энергиясын өндіру шекті тарифіндегі өзгеріс туралы хабарландыру / Объявление о корректировке предельного тарифа на производство электрической энергии

Просмотров:2640 Опубликовано: 4-07-2022, 16:50
Электр энергиясын өндіру шекті тарифіндегі өзгеріс туралы хабарландыру / Объявление о корректировке предельного тарифа на производство электрической энергии
Фото иллюстративное
ҚР «Электр энергетикасы туралы» Заңының 5-бабы 70-1 тармағына сәйкес, электр энергиясын өндіруге шекті тарифті бекіту Уәкілетті орган - ҚР Энергетика министрлігінің құзыретіне кіреді.

«Электр энергиясына шекті тарифтерді бекіту туралы» ҚР Энергетика министрінің 14.12.2018 жылғы №514 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы» 30.06.2022 жылғы №226 бұйрығына сәйкес 2022 жылғы 01 шілдеден бастап 27 топқа кіретін МАЭК үшін электр энергиясын өндіруге ҚҚС есебінсіз және ЖЭК (жаңартылатын энергия көздері) пайдалануды қолдауға арналған үстемеақыны есепке алмағанда (1 кВт/сағ үшін 0,72 теңге) 1 кВт/сағ 14,87 теңге деңгейіндегі тариф бекітілді.

Электр энергиясын өндіру шекті тарифіндегі өзгеріс туралы хабарландыру / Объявление о корректировке предельного тарифа на производство электрической энергии


Бұрын қолданыста болған тарифте - 13,04 теңге/кВтс ҚҚС-сыз 2021 жылғы 1 шілдеден бастап электр энергиясын өндіру үшін негізгі отын ретінде пайдаланылатын, электр энергиясын өндірудің өзіндік құнындағы үлесі 65% - дан асатын газға баға құнының өсуі ескерілмеген.

Тарифті түзету қажеттілігінің тағы бір себебі, ағымдағы жылы электр энергиясын өндіру үшін қажетті шикізат пен материалдарға шығындардың (бағаның қымбаттауы) ұлғаюы болды.

Бұдан басқа, бұрын қолданыста болған тарифте ағымдағы жылғы 1 наурыздан бастап МАЭК өндірістік персоналының жалақысын 30%-ға арттыруға арналған шығындар көзделмеген, ол туралы шешімді қызметкерлер мен жұмыс беруші арасындағы жалақыны арттыру мәселесі бойынша ұжымдық еңбек дауын реттеу мақсатында құрылған арбитраждық комиссия 2022 жылғы ақпанда қабылдаған болатын.

Сонымен қатар, комбинаттың қосалқы бөлімшелері қызметкерлерінің жалақысын көтеру және материалдар бағасының өсуі шаруашылық және мердігерлік тәсілмен орындалатын жөндеу жұмыстарына шығындардың өсуіне әкелді.

Осы айтылған жағдайларға байланысты және «Электр энергетикасы туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес «МАЭК-Қазатомөнеркәсіп» ЖШС Уәкілетті орган - ҚР Энергетика министрлігіне электр энергиясын өндіруге жұмсалатын негізгі шығындардың ұлғайғаны туралы мәліметтерді ұсына отырып, электр энергиясына арналған шекті тарифті өзгерту туралы өтініш жіберген болатын.

«МАЭК-Қазатомөнеркәсіп» ЖШС


В соответствии с п.70-1 ст.5 законом РК «Об электроэнергетике», утверждение предельного тарифа на производство электрической энергии входит в компетенцию уполномоченного органа - Министерство энергетики РК.

В соответствии с приказом №226 от 30.06.2022 года «О внесении изменения в приказ министра энергетики РК от 14.12.2018 года №514 «Об утверждении предельных тарифов на электрическую энергию», с 01 июля 2022 года был утверждён тариф на производство электроэнергии для МАЭКа, входящего в 27 группу, на уровне 14,87 тенге за 1 кВт/ч без учёта НДС и без учёта надбавки на поддержку использования ВИЭ (0,72 тенге за 1 кВт/ч).

Электр энергиясын өндіру шекті тарифіндегі өзгеріс туралы хабарландыру / Объявление о корректировке предельного тарифа на производство электрической энергии


Ранее действовавший тариф - 13,04 тенге/кВтч без учёта НДС не учитывал увеличение с 1 июля 2021 года стоимости цены на газ, используемый в качестве основного топлива для производства электрической энергии, доля которого в себестоимости производства электроэнергии составляет более 65 процентов.

Ещё одной из причин необходимости корректировки тарифа явилось фактическое увеличение в текущем году затрат (удорожание цен) на сырьё и материалы, необходимые для производства электрической энергии.

Кроме того, ранее действовавшим тарифом не были предусмотрены затраты на повышение с 1 марта текущего года заработной платы на 30 процентов производственному персоналу МАЭК, решение о котором было принято в феврале 2022 года арбитражной комиссией, созданной в целях урегулирования коллективного трудового спора между работниками и работодателем по вопросу повышения заработной платы.

Повышение заработной платы работникам вспомогательных подразделений энергокомбината и увеличение цены на материалы также приводит к увеличению затрат на ремонтные работы, выполняемые хозяйственным и подрядным способом.

В связи с вышеизложенным и в соответствии с законом Республики Казахстан «Об электроэнергетике» ранее ТОО «МАЭК-Казатомпром» направило обращение в уполномоченный орган - Министерство энергетики РК, для корректировки предельного тарифа на электрическую энергию с внесением информации об увеличении основных затрат на производство электрической энергии.

ТОО «МАЭК-Казатомпром»


На правах рекламы

Поделись с другими:

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Комментарии закрыты