Среда, 26 Июня
+26...+25
Температура воды
в море онлайн
Курсы валют
в банках Актау

  • $1 = 378.83 KZT
  • €1 = 430.99 KZT
  • 1 RUB = 6.04 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

«KazTransCom» Акционерлік қоғамының Маңғыстау филиалы ескертеді.

Просмотров:2059 Опубликовано: 21-04-2016, 10:31
«KazTransCom» Акционерлік қоғамының Маңғыстау филиалы ескертеді.
«KazTransCom» АҚ Маңғыстау филиалы
ЕСКЕРТУ
«KazTransCom» Акционерлік қоғамының Маңғыстау филиалы ескертеді:
Маңғыстау облысы аумағының автокөлік жолдары бойында, мұнай, газ, су құбырларының бойында топырақта және тіреулерде байланыстың магистральды-кәбілді және талшықты-оптикалық желілері жүргізілген, олар ескертпе белгілермен және шақырымдық бағаналармен белгілеулі.


Телекоммуникация желілерінде қорғалатын аймақтарды нақтылау және оларда жұмыс жасау режимі жөніндегі ЕРЕЖЕЛЕР (бұдан әрі – Ереже) қолданыстағы телекоммуникация желілерінің телекоммуникация құралдары мен байланыс желілері – кәбілдік, радиорелелік, әуе толқынды, радиофикация желілерінің ақаусыз сақталуын қамтамасыз ету мақсатында қорғалатын аймақтарда ақпараттарды санкцияланбаған қолжетімділіктен не/немесе алып тастау сияқты қолданыстағы телекоммуникация желілерін сақтауды, жұмыс жасау тәртібін белгілейді.
Телекоммуникация желілерінің қорғау аймақтары , Қазақстан Республикасының жер заңнамасы мен «Байланыс туралы» Заңына сәйкес, жерді пайдаланудың ерекше шарттарындағы аймаққа қатысты, олардың бүлінуі Қазақстан Республикасының біртұтас телекоммуникация желісінің қалыпты жұмысын бұзады, азаматтардың мүдделеріне, Қазақ еліндегі шаруашылық жүргізуші субъектілердің өндіріс ырғағына, қорғаныс қабілеті мен ел қауіпсіздігіне нұқсан келтіреді.

Белгіленген қорғаныш аймағынан әрі телекоммуникация желісіне жазбаша келісімсіз және байланыстық желіні/құрылғыны пайдаланатын тиісті мекеме өкілінсіз мыналарға рұқсат етілмейді:
● кез келген құрылыс, монтаж және жару жұмыстарын жүргізуге, жер қазуға, басқа да жерге қатысты 0,3 метрден тереңге баратын жұмыстарға;
● ұңғымалар қазуға, бұрғы салуға, топырақ алуға, жаруға қатысты геологиялық-түсіру, іздестіру, геодезиялық жұмыстарға;
● қорғаныш аймақтарында жоба-жосықсыз жұмыстар атқаруға, сондай-ақ от жағуға;
● жолдар мен өтпелер, автокөліктер, тракторлар мен механизмдер тұрақтарын, қоршаулар мен басқа да кедергілер ұйымдастыруға, бағандарға ілінген әуедегі сым тармақтарына бүлдіргі әсері бар ірі көлемді жүктерді алып өтуге, арықтар қазуға, тұрғын үйлерге инженерлік желілер (су құбырлары, жылу желілері) жүргізуге;
● электромагнитті энергиялар бөлетін және байланыс желілеріне қауіпті әсер ететін объектілерді, радиостансаларды, электр тасымалдағыш желілер салуға;
● жер астымен өтетін байланыс желілерін есепке алмастан жерасты коммуникацияларын коррозиядан қорғайтын амалдар жасауға;
● уақытша объектілерді (киоск, жарнама тақталары, аялдамалар) орналастыруға;

Байланыс желілері қорғауға алынған аймақтарда жұмыс жүргізу қардерлігі туындаған жағдайда жеке немесе заңды тұлғалар мынаған міндетті:
● «KazTransCom» АҚ Маңғыстау филиалынан байланыс желісі қорғалатын аймақта жұмыс жүргізуге жазбаша рұқсат алуға. Жұмыс жүргізуге рұқсат атқарушы тұлғаның қолында байланыс желілері көрсетілген жобалық және орындаушылық құжаттамалары болған уақытта ғана беріледі.
● жер асты байланыс желілері/құрылғылары іске кіріскен сәтте орнатылған жағдайда жұмыс атқарушы жеке немесе заңды тұлға заңдылықта көзделген түрде жергілікті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі органнан жазбаша келісім алуға тиіс.
● жұмыс басталардан кемінде 3 күн бұрын жұмыс жүргізілетін жерге «Kaz-TransCom» АҚ Маңғыстау филиалының өкілін шақыруға міндетті.
● жұмыстарды айқындамалық белгілер мен байланыс желілеріне зақым келмейтіндей жағдайда атқару;

«KazTransCom» АҚ Маңғыстау филиалы осы Ережеге қайшы келетін, сондай-ақ қорғаныш аймағында жұмыс жүргізуге берілген рұқсаттамада көрсетілген талаптарды бұза жүргізілген кез келген жұмысты тоқтатуға құқылы.
Осы Ереже Қазақстан Республикасының аумағындағы барлық жеке және заңды тұлғаларға олардың қай тұста орналасқанына, сонымен қатар ведомстволық бағыныштылығына, меншік сипатына қарамастан міндетті болып табылады.
Жоғарыда баяндалған талаптарды бұзған (орындамаған) кінәлі азаматтар мен лауазым иелері ҚР қолданыстағы заңнамаларында көрсетілген тиісті жауапкершілік жазаларға тартылады.

Жоғарыдағы жайттарға қатысты мәселелер бойынша мына мекенжайға жолығуға (хабарласуға) болады:
«KazTransCom» АҚ Маңғыстау филиалы

1) 130000, Ақтау қаласы, 14 ш/а., 36 А, көрме орталығы ғимараты, 4-қабат.
Телефондар: 8-7272 - 470110 , факс: 8-7292 -470127.
2) 130000, Ақтау қаласы, 22 ш/а, «KazTransCom» АҚ ғимараты
Телефондар: 8-7272 - 470184, 470161, 470303, 470119
3) 130100, Бейнеу селосы, “KazTransCom” АҚ ғимараты,
Телефондар: 8-72932-68002, 68008, 68010.
4) 130200, Жаңаөзен қ., “KazTransCom” АҚ ғимараты.
Телефондар: 8-72934-92001, 92201, 92252.
5) 130502, Баутино кенті, «Теңіз» қонақ үйі, Байланыс торабы.
Телефондар: 8-72938-28100, 28111.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Мангистауский филиал АО «KazTransCom» предупреждает, что на территории Мангистауской области вдоль автодорог, нефтепроводов, газопроводов, водоводов проложены магистральные кабельные и волоконно-оптические линии связи в грунте и на опорах, которые отмечены предупредительными знаками и километровыми столбиками.


Правила охраны сетей телекоммуникаций в Республике Казахстан, включая порядок установления охранных зон и режим работы в них (далее – Правила) регламентируют порядок установления охранных зон, а также порядок работы в них в целях обеспечения сохранности действующих сетей телекоммуникаций и защиты линий и сооружений связи от несанкционированного доступа и/или съема информации.
Охранные зоны сетей телекоммуникаций, согласно земельному законодательству Республики Казахстан и закону «О связи», относятся к зонам с особыми условиями пользования землей, повреждение которых нарушает нормальную работу единой сети телекоммуникаций Республики Казахстан, наносит ущерб интересам граждан, производственной деятельности хозяйствующих субъектов, обороноспособности и безопасности Республики Казахстан.

В пределах охранных зон сетей телекоммуникаций без письменного согласия и присутствия представителя соответствующей организации, эксплуатирующей линии/сооружения связи не допускается:
● осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами и земляные работы, связанные со вскрытием грунта глубиной более 0,3 метра;
● производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ;
● производить работы, которые выполняются в охранных зонах без проекта, а также жечь костры;
● устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, заграждения и другие препятствия, временные съезды с дорог, провозить крупногабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и радиофикации, габариты которых равны или превышают высоту подвески проводов на опорах, строить каналы (арыки), производить рытье траншей для подключения индивидуальных домов (строений) к инженерным сетям (водопроводу, теплосети);
● производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи;
● производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи;
● осуществлять размещение временных объектов (киоски, рекламные щиты, остановки);

При необходимости выполнения любых работ и действий в охранной зоне линии связи, физические и юридические лица обязаны:
● получить от Мангистауского филиала АО «KazTransCom» письменное разрешение на производство работ в охранной зоне линии связи. Разрешение на производство работ может быть выдано только при условии наличия у производителя работ проектной и исполнительной документации, на которой нанесены действующие линии связи;
● для производства работ в месте расположения подземных линий/сооружений связи на момент начала таких работ юридические и физические лица получают в установленном законодательством порядке письменное разрешение местного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства.
● не позднее чем за три рабочих дня пригласить представителя МФ АО «KazTransCom» на место производства работ;
● выполнять работы с соблюдением условии, обеспечивающих сохранность линии связи и опознавательных знаков.

Мангистауский филиал АО «KazTransCom» имеет право приостановить работы, выполняемые с нарушением Правил охраны сетей телекоммуникаций, а также требований, указанных в разрешении на производство работ в охранной зоне.
Правила являются обязательными для всех физических и юридических лиц независимо от их местонахождения на территории Республики Казахстан, ведомственной принадлежности и форм собственности юридических лиц.
Должностные лица и граждане, виновные в нарушении изложенных требований будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством РК.

По всем вопросам, касающимся вышеизложенного, следует обращаться по адресу:
Мангистауский филиал АО «KazTransCom»

1) 130000, г. Актау, 14 мкр. 36 А, здание выставочного центра, 4-й этаж
телефоны: 8-7292-470110, факс: 8-7292-470127
2) 130000, г. Актау, 22 мкр, здание АО «KazTransCom»
телефоны: 8-7292-470184, 470-161, 470303, 470119
3) 130100, с. Бейнеу, здание АО «KazTransCom»
телефоны: 8-72932 – 68002, 68008, 68010
4) 130200, г. Жанаозен, здание АО «KazTransCom»
телефоны: 8-72934-92001, 92201, 92252
5) 130502, п. Баутино, гостиница “Тениз”, узел связи
телефоны: 8-72938-28100, 28111.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
Поделись с другими:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Комментарии закрыты